Ηλεκτρονική Διεύθυνση: AnatolikosAnemos2010@gmail.com

27 Οκτ 2010

Προγραμματικές θέσεις για το νέο Δήμο

Θέλουμε την ανάπτυξη αλλά ανάπτυξη πώς και για ποιόν;
Άξονες της αναπτυξιακής πολιτικής που προτείνουμε:
Βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός
Έχουμε σαν κύριο στόχο ένα χωροταξικό σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει:
Υλοποιήσιμα σχέδια επέκτασης, με υψηλό ισοζύγιο πρασίνου, πρόβλεψη χώρων κοινωνικών υποδομών, χαμηλούς συντελεστές δόμησης, καθορισμό χρήσεων γης. Όχι σχέδια εξαπάτησης με στόχο την εξαγορά ψήφων (π.χ. Μίκρα)
Στους στόχους μας εντάσσονται:
· μέτρα για την εφικτή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων,
· Προώθηση μελέτης δημιουργίας περιφερειακής διέλευσης των διερχομένων οχημάτων από τον οικισμό της Θέρμης. Αποτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας.
· κατασκευή πεζοδρομίων όπου δεν υπάρχουν, διεύρυνση των υφιστάμενων και ταυτόχρονη απομάκρυνση κάθε αντικειμένου που εμποδίζει την διέλευση των πεζών
· δημιουργία ποδηλατοδρόμων και προώθηση του ποδήλατου σαν μέσου μεταφοράς εκεί όπου το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους (Βασιλικά, Θέρμη, Ραιδεστός). Κατασκευή παιδικών χαρών και βελτίωση όσων ήδη υπάρχουν.