Ηλεκτρονική Διεύθυνση: AnatolikosAnemos2010@gmail.com

28 Αυγ 2012

Αφορά το θέμα 18 / 8-8-12 του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης το σχετικό με την ψήφιση τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Θέρμης


Τιμολογιακή πολιτική της ΕΕ. Οδηγία πλαίσιο 2000/60

Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο της ΕΕ η τιμολόγηση του νερού πρέπει να περιλαμβάνει:

-το κόστος των υπηρεσιών

-το κόστος των αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον

(συνέπειες στα οικοσυστήματα, υφαλμύρωση, υποβάθμιση εδαφών κλπ)

-το κόστος έργων προστασίας των πηγών από την μείωση των αποθεμάτων τους.

Επομένως για να προσδιοριστεί επακριβώς το κόστος και το ποσοστό του που αναλογεί στον καταναλωτή, πρέπει να προηγηθούν εκτενείς έρευνες καταγραφής των αποθεμάτων , του ρυθμού μείωσης τους, των προβλημάτων ρύπανσης, του κόστους απομάκρυνσης και επεξεργασίας των υγρών λυμάτων.

Επίσης πρέπει να διαμορφωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για μέτρα εξοικονόμησης στην ποσότητα και βελτίωσης στην ποιότητα του πόσιμου νερού. Σε αυτές πρέπει να καταγράφεται το ακριβές κόστος για την βελτίωση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών, για έργα εξοικονόμησης (πχ. κατασκευή φραγμάτων), για συγκεκριμένα μέτρα στην γεωργία που θα αποβλέπουν στην μείωση της κατανάλωσης αλλά και την προστασία της ποιότητας .

Και τέλος αφού προηγηθούν όλα αυτά πρέπει να ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση.

Εκστρατεία ενημέρωσης μέσα από παρουσιάσεις – εισηγήσεις και ενημερωτικά έντυπα σε:

o δημοτικα συμβούλια της περιοχής

o όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με κατάλληλα διαμορφωμένο υλικό,

o αγροτικούς συνεταιρισμούς

o βιομηχανίες - βιοτεχνίες

o όλους τους κατοίκους – καταναλωτέςΣτα πλαίσια της εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο, γίνεται σύσταση (COM(2000) 477), η αύξηση της τιμολόγησης του νερού , όπου κριθεί αναγκαία, με βάση την κατάθεση προγραμματισμού λήψης συγκεκριμένων μέτρων και υλοποίησης καθορισμένων έργων, να είναι σε δόσεις και αφού επιδιωχθεί η κοινωνική συναίνεση.

Διευκρινίζεται ότι για να μην υπάρχουν αντιδράσεις στην αύξηση της τιμής θα πρέπει να προηγηθεί:

-διαφάνεια (πληροφόρηση των φορέων και πολιτών, επικοινωνία, αναφορά στη σχέση ποιότητας/τιμής<…)

-συμμετοχή του κοινού στη λήψη των αποφάσεων

-Έλεγχος στην κοστολόγηση(πως αυτή προέκυψε)

-Επίσης παράλληλα μέτρα. Συνδυασμός της πολιτικής του νερού με άλλες πολιτικές, π.χ στον τομέα τεχνολογία, στα αγροτικά, τις υποδομές .(οδηγία πλαίσιο 2000/60)Το είδος του φορέα παροχής υπηρεσιών νερού (δημόσιος ή ιδιωτικός) επηρεάζει τη δυνατότητα εκτίμησης του συνολικού κόστους των υπηρεσιών αλλά και της κατανομής του στους χρήστες.

Ένας δημόσιος τομέας των υπηρεσιών νερού στηρίζεται σε σημαντικές κρατικές επιδοτήσεις που παρέχονται είτε στους φορείς παροχής υπηρεσιών είτε στους χρήστες, και μειώνουν την τελική συμμετοχή των χρηστών στο κόστος των υπηρεσιών

Άμεσες κρατικές επιδοτήσεις περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε επενδύσεις που υλοποιούν οι φορείς παροχής υπηρεσιών νερού (επιχορηγήσεις κεφαλαίου, επιδοτήσεις δανείων), τη συμμετοχή στη λειτουργία τους (επιχορηγήσεις κόστους λειτουργίας) και τη συμμετοχή στις τιμές που πληρώνουν οι χρήστες (επιδότηση τιμών και τελών).

Εφόσον λοιπόν Δημόσιος φορέας διαχειρίζεται το νερό πρέπει να το διαχειριστεί με κοινωνικά κριτήρια. Δεν μπορεί το κόστος να μεταφέρεται στους καταναλωτές, ειδικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών τους κατοίκους, απαλλάσσοντας ή ορίζοντας ειδικό τιμολόγιο πολύ χαμηλό σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, εκκλησίες κλπ. Ούτε είναι ίδιες οι ανάγκες αλλά και το κόστος νερού σε μια αστική κατοικία στη Θέρμη και ένα αγροτόσπιτο στην Περιστερά. Απαράδεκτη είναι και η τιμολόγηση του νερού άρδευσης ,πολύ περισσότερο η αύξηση της τιμής παροχής νερού και μάλιστα όταν η διαχείριση του αρδευτικού νερού δεν εντάσσεται σε μια αγροτική πολιτική βελτίωσης της θέσης του αγρότη και ταυτόχρονα εξοικονόμησης και προστασίας των υδάτινων πόρων.Η Ε.Ε έχει δυστυχώς κατευθύνσεις νεοφιλελεύθερες στην τιμολογιακή πολιτική . Η Ελλάδα σήμερα στα πλαίσια της μνημονικής πολιτικής πιέζεται στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού. Αυτή η πολιτική έχει επίδραση βέβαια στους Δήμους, οι οποίοι εξ αιτίας των περικοπών των κεντρικών πόρων, για να ανταπεξέλθουν στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις τους, φορτώσουν όλα τα κόστη στις πλάτες των σκληρά δοκιμαζόμενων πολιτών.Εμείς σαν δημοτική παράταξη, ζητούμε την απόσυρση της συγκεκριμένης πρότασης, την συμμόρφωση πρώτα της ΔΕΥΑ στις απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο ως προς το τεχνικό μέρος, την αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής του νερού με κοινωνικά κριτήρια και αφού προηγηθεί διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αντιμετώπιση του νερού ως κοινωνικού αγαθού στο οποίο όλοι έχουν δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης τουλάχιστον για τις βασικές τους ανάγκες. Σε πολιτικό επίπεδο τα ζητήματα αυτά τίθενται ήδη στην κεντρική πολιτική σκηνή και εμείς θα τα φέρουμε σε τοπικό επίπεδο.

Βασιλειάδου Σοφία

Εισήγηση δημ. παράταξης Δ. Θέρμης «Ανατολικός Άνεμος»

Εισήγηση δημ. παράταξης Δ. Θέρμης «Ανατολικός Άνεμος»


Συνεδρίαση Π.Ε.Δ της Κ.Μ Θεσσαλονίκη 23-8-12

Η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται σε συνθήκες κρίσιμες για τον άνεργο δημότη, τον αυτοαπασχολούμενο, τον μισθωτό, το συνταξιούχο, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, όλων μας, που προσπαθούμε να επιβιώσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε σε αυτό το άγριο και σκληρό σύστημα που μας επιβλήθηκε χωρίς τη θέλησή μας. Για το λόγο αυτό η συνάντησή μας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βαρύτητα. Γιατί η Τ.Α.θα μπορούσε να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην οργάνωση του κόσμου με στόχο την απόκρουση αυτής της πολιτικής και όχι μόνο.

Η θέση μας από την αρχή, ως δημοτικής παράταξης ήταν αρνητική , απέναντι στην προπαγάνδα της κυβέρνησης για τις «επαναστατικές αλλαγές» που θα προωθούσε ο Καλλικράτης στον πολύπαθο τομέα της Τ.Α..

Ο Καλλικράτης δεν ήρθε για να εφαρμόσει την δημοκρατική αντίληψη της Αποκέντρωσης με Αυτοδιοίκηση και κυρίως με τη συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό, τη χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών. Είναι η πιο αντιδημοκρατική αντίληψη που έχει διατυπωθεί από την κεντρική εξουσία τα τελευταία 20 χρόνια.. Ο στόχος είναι η μετατροπή των πολιτικών οργάνων των ΟΤΑ σε πειθήνια, απόλυτα ελεγχόμενα σώματα με «υπαλληλική» σχέση προς το υπουργείο.

Ο Καλλικράτης , είναι ενταγμένος στη μνημονική πολιτική με στόχο την μείωση πόρων, τη συρρίκνωση των όποιων συμμετοχικών θεσμών, την απομάκρυνση των πολιτών από τα δρώμενα και τη μετατροπή της Τ.Α, σε μοναδικό και απόλυτο μακρύ χέρι του κράτους.

Η χρηματοδότηση των φορέων της Αυτοδιοίκησης συνεχώς μειώνεται με τραγικές συνέπειες. Στα εργασιακά δημιουργείται αδιέξοδο όχι μόνο στους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους, τους ομήρους των 2,5,8 μηνών αλλά και στις κοινωνικές λειτουργίες του δήμου με συνέπεια την πλημμελή λειτουργία έως και την αδρανοποίησή τους.

Οφείλουμε να διεκδικήσουμε δημοτικές αρχές ,δημοτικές παρατάξεις, εργαζόμενοι στους Δήμους και πολίτες, όλοι μαζί, μια αληθινή, Αυτοδιοίκηση και όχι Ετεροδιοίκηση.

Έγινε πλέον σαφές ακόμα και στους δύσπιστους ότι η πολιτική των Μνημονίων που επιχειρήθηκε και επιχειρείται και μέσω του Καλλικράτη είχε ήδη εξοντώσει την Αυτοδιοίκηση. Ο σκοπός είναι πρόδηλος: η υποχώρηση της αυτοδιοίκησης σε κρατική υπηρεσία, ο ακρωτηριασμός των αυτοδύναμων αποφάσεων, η έλλειψη και των ελάχιστων πόρων για άσκηση πολιτικής, η αδυναμία καταβολής ακόμα και των ανελαστικών εξόδων, η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών όπως νερού και απορριμμάτων, η εγκατάλειψη κάθε κοινωνικής πολιτικής από την Τ.Α, η πλήρης ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών και δεν έχει τέλος ο κατάλογος των νεοφιλελεύθερων επιλογών που θα οριστικοποιήσουν το θάνατο της αυτοδιοίκησης, όπως και της κοινωνίας.

Τη δυσμενή αυτή πραγματικότητα δεν πιστεύουμε ότι συμμερίζεται η εγκλωβισμένη στο πολιτικό σκηνικό του κοινωνικού αφανισμού πλειοψηφία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), αλλά και της ΠΕΔ, η οποία ως τώρα με τεχνάσματα, σοφίσματα και αποπροσανατολιστικές κινήσεις ή κινήσεις εντυπωσιασμού λειτούργησε ως ανάχωμα του συστήματος.

Σε απάντηση προτείνουμε συλλογική και δυναμική αντίδραση της Αυτοδιοίκησης απέναντι στην εξαθλίωση της και την μετατροπή της σε κρατική υπηρεσία, με συγκεκριμένους τρόπους.

α. Ενημέρωση της κοινωνίας με όλους τους δυνατούς τρόπους με πρωτοβουλίες των Δήμων. (έκδοση φυλλαδίου, περιοδείες, κινητοποιήσεις ανά Δήμο) .Λαϊκές τοπικές συνελεύσεις. Να ενημερωθούν τα δημοτικά συμβούλια, οι φορείς και οι κάτοικοι και ταυτόχρονα να συναποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

β. Κοινή συνεννόηση με τους εργαζόμενους στην Τ.Α και με το κεντρικό τους όργανο την ΠΟΕ – ΟΤΑ για τον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων.

γ. Κλείσιμο των Δήμων και συμμετοχή αιρετών και εργαζομένων στα συλλαλητήρια της 7-8 Σεπτεμβρίου.

. Σʼ αυτές τις προσπάθειες ενημέρωσης, συγκρότησης μετώπων αντίστασης και επεξεργασίας εναλλακτικών προτάσεων, επιδιώκουμε τη συμμετοχή ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, όλων αυτών που αποδεσμεύονται από τις καταστροφικές μνημονικές πολιτικές, κατοίκων της γειτονιάς και του Δήμου και θέλουν να τις ανατρέψουν.

Εμείς , οι δημοτικές αρχές, οι δημοτικοί σύμβουλοι, σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες, καλούμαστε να σκεφτούμε και να καταλήξουμε σε προτάσεις που θα εμπνεύσουν όλον αυτό τον κόσμο που υποφέρει και να αποδείξουμε ότι η πολιτική του μνημονίου δεν είναι μονόδρομος, αλλά υπάρχει και άλλος δρόμος. Όχι ουτοπικός αλλά ρεαλιστικός, που μπορεί να ανθίσει μόνο μέσα από την κοινωνική αυτοοργάνωση και τη συμμετοχή του πολίτη σε κάθε συλλογική διαδικασία σκέψης και δράσης. Δρόμος που θα μεταβάλει και τον ίδιο, από παθητικό θεατή της τελούμενης καταστροφής σε ενεργό πολίτη που αντιστέκεται με μαζικούς αγώνες στις πολιτικές που του επιβάλλονται.